۸ نکته ضروری برای ایجاد رابط کاربری مناسب

01 – کاربران خود را بشناسید جامعه مخاطبان خود را مشخص کنید و سلیقه آن ها را جای عموم , در پروژه خود در نظر بگیرید در مسیر رسیدن به اهدافتان نیاز است روی تصمیم دیگرانی که روی زندگی شغلی شما نقش دارند تاثیرگذار شوید 02 – واضح و ساده باشد هر آنچه کاربر نیاز … ادامه خواندن ۸ نکته ضروری برای ایجاد رابط کاربری مناسب