چگونه بودجه مشتری را بپرسید ؟

01 – از پرسیدن آن نترسید بسیاری از طراحان از پرسیدن این سوال میترسند بهتر است مستقیم این سوال رو مطرح نکنید و قبل از آن سوالاتی در زمینه نوع کسب و کار مشتری , دامنه اهداف , نیاز های درخواستی و در آخر در باره میزان بودجه در نظر گرفته شده پرسش کنید 02 … ادامه خواندن چگونه بودجه مشتری را بپرسید ؟