شما شکست می خورید اگر …

با دست خط حسام نبوی14 فوریه 2020
دانش انتها ندارد , من در حال یادگیری هستم و آموخته های خود را با شما به اشتراک گذاشته ام

تنها انگیزه شما پول باشد

کسب درآمد مهمه ٬ افزایش درآمد مهمه ٬‌کلا پول خیلی مهمه اما اگه تنها به پول فکر کنید زمانی که درامدتون کم بشه دچار افسردگی می شید و نمیتونید به اهداف دیگه فکر کنید چون تنها انگیزه اتون رو از دست دادید

اما اگه از اون به عنوان اهرم استفاده کنید

ارتباطات جدیدی ایجاد کنید

مهارت جدید بیاموزید

و پتانسیل درست خود را بیابید

شما در مسیرتان ثروتمند خواهید شد

این ها اصول نیست اما تجربیات افرادی است که موفق شدن پس بهتر که یک مسیر را دوبار امتحان نکنیم

More Articlesمقالات بیشتر