سه فونت فارسی برای طراحی رابط کاربری

در طراحی رابط کاربری یکی از پر کاربرد ترین عنصر , فونت انتخابی شما می باشد . در نظر داشته باشید حداکثر از دو فونت به یک زبان استفاده نمایید و انتخاب فونت های متعدد در طراحی , ضعف شما در انتخاب را نشان داده و باعث پدید آمدن خروجی نامناسب و گیج کردن مخاطب … ادامه خواندن سه فونت فارسی برای طراحی رابط کاربری