تهران

طراحی رابط کاربری نمونه وبسایت با موضوع تهران که به صورت اسلایدری تک صفحه در نظر گرفته شده است

بخش چپ صفحه عنوان تصویر و توضیحاتی مربتط با آن نمایش داده شده . با حفظ فضای خالی , منو و هواشناسی روز نمایش داده می شود

و در سمت راست سایت , لوگوی وبسایت , صفحات اسلایدر و سوشیال ها نمایش داده شده

طراحی رابط کاربری

در در آخر می توانید در ویدیوی زیر نگاهی بر ساخت این طرح در نرم افزار Adobe XD داشته باشید

رابط کاربری بیشترآرشیـو