اپ فیتنس

رابط کاربری (User Interface) فضایی است که تعامل بین انسان و ماشین در آن رخ می‌دهد. واسط کاربری، بخش دیدنی و قابل لمس یک ابزار است که کاربر مستقیماً با آن سر و کار دارد. این اصطلاح را میانای کاربری، میانجی کاربری و رابط کاربری هم ترجمه کرده‌اند.

تصویر بالا می تواند نمای اولیه اپ فیتنس ما باشد که لیستی از تمرینات با نمایش زمان و سطح آن ویدیو را نمایش دهد . در قسمت بالایی گزینه های مربوط به فعالیت کاربر وارد شده را نمایش دهید

رابط کاربری بیشترآرشیـو