Game Center

رابط کاربری

دموی این پروژه در دسترس نبوده و تنها طراحی رابط کاربری مرکز بازی بر عهده ی بنده می باشد . دموی زیر تنها از برخی المان های بازی بوده که در تصویر کنار هم چیده شده است